แนะนำเพื่อนรับทรัพย์

แนะนำเพื่อนรับทรัพย์

เงื่อนไขและรายละเอียด

  • เพื่อนที่แนะนำเข้ามา ต้องไม่มีข้อมูลซ้ำกับฐานข้อมูลเดิมของ NM2456BET เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร
  • ยอดที่นำมาคิดเป็นยอดเสียที่แท้จริงของเพื่อน
  • ระบบจะคิดให้ทุกวันที่ 10 ,20 ,30